CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET

ATC: J01DC02

BARKODU: 8699525092779

FİYATI: 17,16TL

ETKEN MADDE: Cefuroxime – sefuroksim

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik. Yetişkin oral 2 x 250-500mg. enjektabl 1-3 x 750mg-1,5gr (böbrek yetmezliğinde dozlar ayarlanmalı) Çocuk oral 30mg/kg/gün ikiye bölünerek. enjektabl 50-200mg/kg/gün üçe bölünerek. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi. Etkileşim; Probenesid.Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

YAN ETKİLERİ

diyare, bulantı, kusma.Kısıtlamalar Parenteral formları UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs Formülü: Her film tablet 500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri: Sefuroksim aksetil, sefalosporin grubundan bakterisid etkili bir antibiyotik olan Sefuroksim´in asetoksietil esteridir. Sefuroksim aksetil oral yoldan alındığında gastrointestinal sistemden absorbe edilir ve barsak mukozasında ve kanda süratle Sefuroksim´e hidrolize olur. Bunu takiben Sefuroksim, tüm ekstraselüler sıvılara dağılır. Sefuroksim aksetil aç veya tok karnına alınabilir ancak tok olarak alındığında absorbsiyon ve biyoyararlanımının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Mikrobiyoloji Sefuroksim aksetil´in in-vivo bakterisid etkisi Sefuroksim´den kaynaklanır. Sefuroksim, önemli hedef proteinlere bağlanarak bakteri duvarı sentezini inhibe eder ve bu yolla etki gösterir. Sefuroksim, beta-laktamaz üretenler dahil birçok gram negatif ve gram pozitif bakteri üzerinde bakterisid etkiye sahiptir. Beta laktamaz enzimlerine, özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık rastlanan plasmid aracılığı ile transfer edilen beta laktamaz enzimlerine karşı dirençlidir. Ampisilin ve Amoksisiline dirençli birçok suş üzerinde de etkilidir.

Sefuroksim´in etkili olduğu mikroorganizmaların başlıcaları şunlardır: Gram Negatif Mikroorganizmalar Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil), Escherichia coli, Klebsiella türleri (K.Pneumoniae dahil), Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Proteus mirabilis, Proteus inconstans, Providencia rettgeri, Morgenella morganii, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (Ampisiline dirençli suşlar dahil). Gram Pozitif Mikroorganizmalar Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil, Metisilin´e dirençli türler hariç), Staphylococcus epidermidis ( Penisilinaz üreten türler dahil, Metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (ve diğer beta hemolitik streptokoklar), Streptococcus group B (Streptococcus agalactiae) Anaerob Mikroorganizmalar Gram pozitif ve gram negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), gram pozitif basiller (Clostridium türleri dahil), gram negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri Diğer organizmalar Borrelia burgdorferi Endikasyonları: # Alt solunum yolu enfeksiyonları Ör: Akut ve kronik Bronşit ve pnömoni # Üst solunum yolu enfeksiyonları Ör: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsilit, farenjit # Üriner ve genital sistem enfeksiyonları Piyelonefrit, Sistit ve üretrit gibi # Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Ör: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi # Gonore Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit # Lyme Hastalığı Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklardaki erken Lyme hastalığında ve bunu takiben geç Lyme hastalığının önlenmesinde Kullanım Şekli ve Dozu: Cefaks Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır. Erişkinler ve 12 Yaşın Üstündeki Çocuklar: * Üst solunum yolu enfeksiyonları Ör: Farenjit, tonsillit, sinüzit: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg, * Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları Ör: Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg, * Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları: 7-10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg veya 250 mg, * Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg, * Erken Lyme hastalığı: 20 gün süre ile günde 2 defa 500 mg, * Komplikasyonsuz gonore: Tek doz halinde 1 g Tablet Yutabilen Çocuklar: 3 aylıktan küçük çocuklarda Sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Farenjit, tonsillit: 10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg, Akut otitis media: 10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eden 10 film tabletlik aluminyum strip ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: CEFAKS 125 mg Film Tablet CEFAKS 250 mg Film Tablet CEFAKS 125 mg – 5 ml Süspansiyon CEFAKS 125 mg – 50 ml Süspansiyon CEFAKS 125 mg – 100 ml Süspansiyon UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.