CARDOPAN PLUS 160 /12,5 MG 28 FİLM TABLET

ATC: C09DA03

BARKODU: 8699536091303

FİYATI: 22,8TL

ETKEN MADDE: Valsartan and diuretics – valsartan + hidrokloroti

ÜRETİCİ: SANOVEL

Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif valsartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu. Doz 80-160mg valsartan olacak şekilde.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.