CARDOPAN 80 MG 28 FİLM TABLET

ATC: C09CA03

BARKODU: 8699536091266

FİYATI: 17,95TL

ETKEN MADDE: Cardopan 80 MG 28 FİLM TABLET hekimler için kısa ü

ÜRETİCİ: SANOVEL

Anjiyotensin II antagonisti antihipertansif. Yetişkinde 80-160mg. Gebelik kategorisi; birinci trimestre C, ikinci ve üçüncü trimestre D. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik. Etkileşim; potasyum tutucu diüretikler.

YAN ETKİLERİ

sersemlik, ÜSYE, öksürük, ishal, yorgunluk, sırt ağrısı, karın ağrısı, bulantı, ödem,uykusuzluk.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.