Burçlar Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Burç sistemi, Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan, dairesel dizilimli 12 takım yıldızından oluşur. Bu yıldız sistemi de içerisinde kendine özgü bir enerji sistemi barındırır. Her şey bu enerji sistemi çerçevesinde şekillenir. Sistemimizin yer aldığı evren, güçlü bir enerji sistemiyle çevrelenmiştir. Bu yolla, içinde bulunduğumuz evrene çeşitli sıklıklarla enerji gönderilip, yayılır. Yani dünya çeşitli sistem ve yıldızlardan sürekli değişik frekans ve düzeylerde enerji alır.

burclar

Bu enerji bizi nasıl etkiler?

Dünyaya ulaşan enerji, bizimle de etkileşime geçerek, hareketlerimize, düşüncelerimize yön verir. Bu sayede ruh halimiz, davranışlarımız şekillenir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ise, insanın doğduğu anın kişiye etkisi daha net anlaşılabilir. Kişinin doğduğu an, dünya hangi burç ve yıldız sisteminin etkisinde ise, o enerjiye maruz kalır ve hayatı boyunca bu enerjinin özelliklerini taşır. Aynı dönemde doğup, aynı burçtan olan kişilerin birçok özelliğinin uyuşması doğdukları anda dünyanın etkisinde olduğu bu enerji sisteminin yapısından kaynaklanır. Bebekler dünyaya geldiği an, beyin yapıları dış etkenlere ve özellikle de enerji yapılanmalarına son derece açık olurlar. Bu sayede de enerji için, dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin özelliklerini şekillendirmek oldukça kolay olur. Doğumdan hemen sonra burç sisteminin etkisi altına girer.

Nasıl şekillendirir?

Beynin belirli bir bölümünde yer alan korteks sayesinde, duygu ve düşünceler şekillenir. Ayrıca bu bölge, burç sisteminden de en çok etkilenen yerdir. Kişiliği oluşturan, duygu ve düşüncelere yön veren en önemli yapı bu bölümdedir. Kişinin ileriye yönelik düşünme, empati, ahlak ve değer yargılarının oluşmasında bu derece önemli rol oynayan bu yapısı sayesinde karakteri şekillenir. Kısacası, bütün dış etkenler toplanır, şekillendirilir, uygulanır ve denetlenir. İlk andan son ana kar tüm hareket, duygu ve düşüncelerin şekilenmesinde en önemli rolü oynar. Aynı zamanda, bebek dünyaya geldiği anda, evrendeki enerjiden en fazla etkilenen bölüm de yine bu korteks olur. Bu sebeple de doğduğu an dünya üzerinde hangi burçlar aktifse, onlar bu yapıyı şekillendirip, yön verir.  Aynı zamanda, burçların başlangıç ve bitiş dönemlerine denk gelen kişiler ise her iki burcun da özelliklerini taşıyabilir. Yani her bir bireyin taşıyacağı burç özelliği biribirinden pek çok farklılıklar gösterebilir.

Yükselen ne kadar etkili?

Yükselen burçlar, sanılanın aksine, en az esas burç kadar etkilidir. İnsanın hal ve davranışlarının şekillenmesinde oldukça önemli rol oynayan Yükselen burçların tespit edilebilmesi için, doğduğunuz anın dakikası dakikasına bilinmesi gerekir. Çünkü yükselen burç, kişinin doğduğu anda, doğduğu yerde, doğu ufuk çizgisinde yükselmekte olan burçtur. Yani sadece 4-5 dakikalık zaman dilimleri içerisinde değişiklikler göstermesi mümkündür. Yükselen burç, kendimizi başkalarından ayıran özellikleri şekillendiren burçtur. Birey özelliklerinin temelini oluşturur. Bireyi toplumdan ayıran özellikleri kazandırır ve temelini atar.

Yıldız falı nedir, neye yarar?

Yıldızname’yi anlayabilmek için Güneş ve Ay’ın özelliklerini de bilmek gerekir. Astroloji sisteminde Güneş, enerji ve hareketin kaynağıdır. Bizlere canlılık verir. Ay ise, duygusal hisleri etkileyip şekillendirir. Yıldızname’nin diğer adı, yıldız falıdır. Yıldızlar, gezegenler ve burçlar hakkında bilgili ve yorumlama gücü bakımından tecribeli kişilerin bunları okumasına verilen isimdir. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki burçlar direkt olarak geleceği göstermez. Burçları bir kehane biçimi olarak düşünmemek gerekir. Burçlar, sadece geleceğin yorumlanması için gerekli ortamı sağlar. Enerji dengelerini gözetir ve gezegen, yıldızları inceleyerek uygun bir yöntem çizer.