BROSPECT 2 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON

ATC: J01DD02

BARKODU: 8697884270029

FİYATI: 15,38TL

ETKEN MADDE: Ceftazidime – seftazidim

ÜRETİCİ: TABUK

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin antibiyotik. Yetişkin her 8-12 saatte bir500mg-2gr IM-IV.(2gr IV). Çocuk 30-50 mg/kg/gün IV.Max 6gr/gün. Gebelik kategorisi B.

Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi. Etkileşim; aminoglikozidlerle,furasemid gibi potent diüretiklerle nefrotoksisite artar.Kloramfenikol bakterisid etkiyi düşürür.

YAN ETKİLERİ

allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), enjeksiyon bölgesinde ağrı-inflamasyon, ishal, bulantı, kusma, kolit, baş ağrısı, sersemlik, ensefalopati, nötropeni, trombositopeni, eozinofili, hemolitik Anemi, vajinitis, moniliazis, AST-ALT yükselmesi, hepatik kolestaz, BUN creatinin yükselmesi, nefropati.

Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir. UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir. A-72 İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.