Böbrek taşımın türü ne?

Taş var taş var. Böbrek taşının türünü doğru belirlemek tedavide kilit önemde. Çünkü tedaviyi kolaylaştırıyor. Siz de böbrek taşımın türü ne diyorsanız, birkaç ipucumuz var.

Böbrek taşları başka başka. Türünü bilirsek taşın neden oluştuğunu anlayabiliriz. Böylece sorunun kaynağına inip ana nedeni çözebilir ve taşın yinelenmesi önleyebiliriz.

 

böbrek taşıBöbrek taşı düşüren bilir: Sancı süründürür.

Kalsiyum taşları

Böbrek taşlarının %70 – 80’i kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfattan oluşuyor. Kalsiyum oksalat gıdaların hemen hepsinde var. Fındık, çikolata, bazı meyveler bol miktarda içeriyor. Ayrıca karaciğer de kalsiyum oksalat üretiyor. D vitamini, metabolik hastalıklar, çeşitli bağırsak hastalıkları da kalsiyum oksalat oranını arttırıyor.

Kalsiyum taşı oluşan hastaların % 40’ında nedeni bilinmeyen ailevi geçişli kalsiyum metabolizması bozukluğu söz konusu. Nadiren de olsa paratiroid bezi tümörü hormon salımını arttırarak kalsiyum metabolizmasını bozuyor.

Furasemid gibi diüretikler, kalsiyum bazlı antasitler ve steroidler de hiperkalsiüriye neden oluyor.

Ürik asit taşları

Böbrek taşlarının % 5 – 23’ü ürik asit kökenli.

Ürik asit vücutta protein yıkımıyla oluşuyor.

Üretilen ürik asit idrarla atılıyor.

böbrek taşı Böbrek taşları genellikle kalem ucundan büyük olmaz.

Çok fazla (ya da yetersiz düzeyde) sıvı alanlarda daha sık görülüyor. Ürik asit (özellikle erkeklerde Gut hastalığıyla ilişkili olarak) böbreklerde ve eklem yerlerinde birikerek taş oluşturuyor.

Ürik asit taşlarında genetik faktörlerin etkili olduğu öne sürülüyor. Protein ağırlıklı  beslenenlerde oluşma olasılığı daha fazla. 

Enfeksiyon taşları

Tüm taşların yaklaşık % 20’si idrar yolu enfeksiyonlarıyla oluşuyor. Üriner sistem enfeksiyonu geçirmeye yatkın kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın. Genellikle belirti vermiyor. Birden oluşuyor. Hızla büyüyor. Farkedilmesi güç.

Sistin Taşları

% 1 – 2 oranında rastlanıyor. Böbreklerde bazı amino asitlerin fazla salgılanmasına yol açan sağlık sorunlarıyla ilişkili. En yaygını sistinüri.