BEMIKS 5 AMPUL

ATC: A11EA E

BARKODU: 8699502750500

FİYATI: 5,38TL

ETKEN MADDE: Bemiks 5 AMPUL hekimler için kısa ürün bilgisi

ÜRETİCİ: ZENTIVA

Vitamin kombinasyonu. Kontrendikasyon; hipervitaminoz.Kısıtlamalar Parenteral mültivitaminler sadece yatarak tedavilerde. Prospektüs Bemiks® Kompoze Ampul Steril, apirojen İntramusküler enjeksiyon ve intravenöz infüzyon olarak kullanılır. FORMÜLÜ Her 2 ml’lik ampulde B1 vitamini (tiamin hidroklorür).. ….. … 25 mg B2 vitamini (riboflavin (5-fosfat sodyum dihidrat olarak)).. …. 2 mg B6 vitamini (piridoksin hidroklorür).

….. …. 5 mg Niasinamid.

….. ….. …. 50 mg D-Pantenol.

….. ….. …. 8. 6 mg Sodyum klorür….. ….. …. 18 mg Sodyum fosfat 12H2O.

….. ….. 17.654 mg Sitrik asit monohidrat…. ….. … 21.746 mg Polisorbat 80.

….. ….. … 86.232 mg Metil paraben.

….. ….. .. 1.6 mg Propil paraben.. ….. ….. . 0.2 mg Enjeksiyonluk su… ….. ….. Q.S.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

B grubu vitaminler, hücre ve dokularda yaşam ve gelişme için çok önemli olan karbonhidrat ya da protein metabolizmalarını düzenleyen enzim sistemlerinde yer alır. Doğada çok kez birlikte bulundukları gibi, optimum etki sağlayabilmeleri için organizmaya da birlikte alınmaları gerekir. B vitaminlerinin rol aldığı metabolizma olayları birbirleriyle yakından ilgilidir.

B grubu vitaminlerden birinin eksikliği ya da aşırı tüketimi, çok kez diğerlerinin de işlevlerini azaltır ve onlara olan gereksinimi arttırır. Bu nedenle, B grubu vitaminlerden birinin eksikliğine bağlı rahatsızlıklarda, genellikle bu gruba giren diğer vitaminleri de birlikte vermek gerekir. B grubu vitaminlerin metabolik etkileri yanı sıra, antitoksik, antinevritik, lipotrofik, antiastenik ve anabolik etkileri de vardır. Biyolojik bakımdan nikotinamid, pantotenik asit ve B6 vitamini, organizmanın çeşitli patolojik durumlara uyumunu sağlayacak farmakolojik etkiler gösterir. Karaciğer parenkimasının hastalıklarında, lipotrofik maddelerin yanı sıra B grubu vitaminlerinin de önemi vardır.

Hayvan deneyleri ve çeşitli klinik araştırmalar, B grubu vitaminlerin karaciğeri koruyucu etkiye sahip olduklarını ve karaciğer parenkimasının onarımını hızlandırdıklarını göstermektedir. B grubu vitaminler, karaciğer metabolizmasını düzenleyerek antitoksik işlevinin düzelmesini sağlar. B1 vitamini: Hücrelerin normal gelişmesini sağlar. İştah, sindirim ve emilimi düzenler. Karbonhidrat metabolizmasında ko-enzim olarak yer alır.

Sinir sistemindeki işlev bozukluklarını önler. Eksikliğinde protein ve glikoz kullanımı bozulur, yağ metabolizması hızlanır, ileri durumlarında beriberi hastalığı gelişebilir. B2 vitamini: Bileşiminde riboz molekülü bulunduğundan riboflavin adı da verilir. Riboflavin fosforik asit, organizmada protein yapısındaki bir koloide (apo-enzim) bağlanarak, Warburg’un sarı enzimini oluşturur. Başka bir deyişle, sarı enzimin ko-enzimidir.

Bu enzim, karbonhidrat metabolizmasının oksidoredüksiyon olaylarında yer alır. Ayrıca, protein metabolizmasında amino asitlerin deaminasyonu için gerekli oksidaz enziminin en önemli bölümüdür. Retinanın pigmentli epitelinde serbest ve diyalize edilebilir B2 vitamini bulunur. Eksikliğinde, insanlarda dudak kenarlarında çatlaklar, sarı kabuklanmalar (perleche), chelios, dilde kırmızı-menekşe renk, burun ve dudak kıvrımında seboreik dermatoz, korneada vaskülarizasyon ve opasite görülür. Riboflavin eksikliğinde, kapiler dolaşımda da işlevsel bozukluk görülür, kapiler tonusu azalır ve kapilerler genişler.

B6 vitamini (piridoksin): Bir piridin türevidir. Doymamış yağ asitlerinin kullanımında ve protein metabolizmasında etkilidir. Aminoasit metabolizmasında ko-enzim olarak görev alır. Bazı pellegra hastalarında, niasinamid tedavisine rağmen görülen uykusuzluk, sinirlilik, zafiyet ve yürüme güçlüğü gibi belirtiler, B6 vitamini tedavisiyle düzelir. İçinde B6 vitamini bulunmayan mamalarla beslenmiş çocuklarda triptofan metabolizması bozulur, hipokrom Anemi, iritabilite ve konvülsiyonlar görülür.

Niasinamid (nikotinamid): Hücrelerin oksidoredüksiyon olaylarında yer alan ko-enzimlerin yapısına girdiğinden, insanlarda beslenme açısından önemli bir vitamindir. Ko-enzim I ve ko- enzim II, karbonhidratların proteine çevrilmesinde etkilidir. Eksikliğinde hemoglobin sentezi yapılamadığından, kanda ve idrarda yüksek miktarda porfirin bulunur. Besinlerdeki proteinlerin, özellikle de bitkisel proteinlerin asimilasyonunda önemi vardır. Eksikliğinde pellegra adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Belirtileri deride güneş gören ve sürtünen yerlerde kızarıklıklar, veziküller, kuruma, kepeklenme, sertleşme ve esmerleşmedir. Bazı hastalarda ülserasyonlar görülebilir. Mukozalarda dejenerasyon ve Aft, ağrı, dilde atrofi ve enflamasyon (kara dil), tükürük salgısında artış, midede anasidite, bulantı ve ishal ortaya çıkar. Merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, Hafıza bozuklukları ve demans görülür. Niasin, barsak florasındaki bakteriler tarafından sentez edilir.

Bu yüzden, antibiyotiklere bağlı flora bozulmalarında niasin sentezi aksar. Uzun süreli bozulmalarda niasin eksikliği görülebilir. D-pantenol: D-pantenol, pantotenik aside dönüşerek organizmanın gelişmesinde önemli rol oynayan ko-enzim A’nın yapısına katılır. Eksikliğinde gelişme geriliği, dermatit, sinir sisteminde organik ve işlevsel bozukluklar, mide-barsak bozuklukları, sürrenal korteks işlevlerinde bozukluklar ve kıllarda depigmentasyon görülür. B grubu vitaminlerin eksikliğine yol açan nedenler: * Organizmaya yeterli miktarlarda alınmadığı durumlar: Diabetes mellitus, şişmanlık, ülser diyetleri, iştahsızlık, kronik Alkolizm, sürekli kusmalar.

* Organizmada yeterli miktarda emilemediği durumlar: Diyare, kolit, mide atonisi, barsak hastalıklarına bağlı emilim bozuklukları, antibiyotik tedavisi sırasında barsak florasının bozulması * B grubu vitaminlere gereksinimin artışı: Aşırı yorgunluk, gebelik, emzirme, nekahet dönemleri, uzun süreli hastalıklar

ENDİKASYONLAR

İçerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bemiks Kompoze ampul, bileşiminde bulunan B1 vitaminine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR

B1 vitamini, parenteral olarak uygulandığı zaman, aşırı duyarlı olan kişilerde anafilaktik reaksiyonlara neden olabilir. Bu hastalarda, B1 vitamini ağızdan verilmelidir. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Gebelik ve emzirme döneminde, ancak zorunlu durumlarda kullanılmalı ve önerilen dozlar aşılmamalıdır.

YAN ETKİLERİ

Aşırı duyarlı kişilerde, aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. İdrara geçen B2 vitamini, idrarın koyu sarı bir renk almasına yol açar.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞİMLER B6 vitamini, levodopanın periferik metabolizmasını hızlandırarak terapötik etkilerini azaltabilir. Karbidopa, piridoksinin levodopa üzerindeki bu etkisini önler.

Bu nedenle, sadece levodopa kullanan hastalarda günde 5 mg’dan fazla piridoksin kullanılmamalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Hastada vitaminlerin oral yoldan verilmesini engelleyen bir neden bulunduğunda, Bemiks Kompoze ampul, günde 1-2 ampul dozunda intramusküler yoldan ya da aşağıda belirtilen solüsyonlara ilave edilerek yavaş intravenöz infüzyon olarak uygulanır. İntravenöz uygulama, anafilaksi riskine karşı, yalnızca hastaneye yatırılan hastalara uygulanmalı ve infüzyon sırasında solüsyon ışıktan korunmalıdır. Bemiks Kompoze ampul, %5 Dextroz, %10 Dextroz, %20 Dekstroz, %10 Fruktoz, %5 Dextroz + %0.2 NaCl, %5 Dekstroz + %0.

9 NaCl, 1/6 M Sodyum laktat ve Laktatlı Ringer solüsyonlarıyla geçimlidir. Geçimsizlik olasılığı nedeniyle, Bemiks Kompoze ampul yukarıda belirtilen solüsyonlar dışındaki ilaç ve solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Doz aşımı bildirilmemiştir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

2 ml’lik 5 ampullük ambalajlarda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Bemiks draje: 30 drajelik ambalajlarda. Bemiks-C draje: 30 drajelik ambalajlarda. RUHSAT SAHİBİ Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7 Levent 34394 İstanbul ÜRETİM YERİ Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.Ve Tic.A. Ş. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

RUHSAT TARİHİ

5.12.1968 Ruhsat no: 96/48 Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: 18.

10.2002