Baş Ağrısı Tümör Belirtisi Olabilir Mi ?

Baş ağrısı son yıllarda pek çok kişinin şikayet ettiği bir sağlık sorunudur. Özellikle çok sık tekrarlayan baş ağrılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu tip ağrıların beyin tümörleri belirtisi arasında olabileceği konusunda uyarıyorlar. Beyin tümörü bulunan her kişide baş ağrısı görülmese de bazı durumlarda baş ağrısı ile hastalık arasında ciddi bir bağlantı da bulunuyor.

Beyin tümörü hastalığında baş ağrısı görülme durumu, hastalığın kafa bölgesinde basınçlı ve şiddetli ağrılarla kendisini göstermesi neticesinde belirtiler arasında sayılmaktadır. Özellikle sabahları şiddetlenen bir baş ağrısı söz konusu olduğunda ve ağrıya eşlik eden bulantı ve kusmalar söz konusu ise durumu ciddiye alıp mutlaka bir hekim kontrolünden geçmekte yarar vardır. Her baş ağrısı tümör belirtisi olmasa da uzun süren ve giderek artan baş ağrıları mutlaka tetkik gerektirmektedir. İyi huylu ve kötü huylu olan beyin tümörleri türlerine göre hayat standartlarını değiştirmekte ve yaşam kalitesini farklılaştırmaktadır. Beyin tümörü risk grupları içinde yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, genetik rahatsızlıkları olanlar, bağışıklık sisteminde sıkıntı olanlar, aile üyelerinde beyin tümörü vakası olanlar, kanser tedavisi görenler ve kimyasal ya da elektromanyetik alanlarda bulunan kişiler sayılabilirler.

Baş ağrısı

Beyin Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Beyin tümörü teşhisinde hiç kuşku yok ki en etkili yöntem olan MR, yani manyetik rezonans son derece önemlidir. Özellikle tümörün cinsine ve bulunduğu yere dair bulguları veren yöntem tedavinin nasıl yapılacağı konusunda da büyük bir öneme sahiptir. Beyin tümörü tedavisinde ilkin tümörden alınan bir parçanın incelenmesi söz konusudur ve mutlaka en yüksek seviyede boşaltma işlemi yapılmalıdır. Tümör iyi huylu ise tamamının alınması ve daha sonraki zamanlarda tümörün tekrarlayıp tekrarlamadığının takibi gerekir. Tümör alınması cerrahi operasyonlarla yapılır ve oldukça düşük anesteziler altında işlem yapılabilmektedir. Herhangi bir hareketlenme söz konusu ise tedaviye ameliyat sonrasında tamamlayıcı olarak bilinen Radyoterapi ya da kemoterapi işlemleri ile devam edilir. Beyin tümörü tedavilerinde başarıya ulaşmak için hasta ile birlikte aile desteği de sağlanmalıdır. Uzun süren ve devamlılık arz eden bir tedavi olduğu için bu tip destekler büyük önem taşımaktadır. Beyin tümörlerinde görülen yinelemelerde eğer farklı organlara sıçramış ise tedavi daha sıkıntılı bir duruma girer ve başarı şansı da aynı oranda azalır.

Beyin tümörü çeşitleri özellikle iyi huylu ve kötü huylu tümörler olarak iki ana sınıfa ayrılırlar. İyi huylu olan tümörlere “benin tümörler”, kötü huylu olanlara ise “malin tümörler” ismi verilmektedir. Malin tümörler de kendi içlerinde sınıflara ayrılmaktadırlar. Glial tümör çeşidi en çok rastlanan tümör gruplarındandır. Beyin kanserine sebep olan tümörler kontrolsüz çoğalırlar ve çok hızlı bir şekilde büyüme gösterirler. Zaman zaman omurilik bölgesine ya da başka organlara da sıçrama gösterebilirler.

Metastasik beyin tümörleri de beyin dışındaki bir organda başlayıp daha sonra beyne sıçrayan tümör çeşididir. Genellikle meme, akciğer, mide ya da prostat gibi organlardan yayılmaktadır. Her zaman hangi organdan yayıldığı anlaşılamayabilir.

İyi huylu yani Benin Tümörler olarak adlandırılan sınıfta ise genellikle tümörlerin beyin dokusu içinde oluştuğu gözlemlenir. Bu tümör çeşitlerinde en çok görülenler nörinomlar, hemanjioblastomlar, epidermoid tümörler, dermoid tümörler ve dev hücreli astrositomlar sayılabilir. Pek çok başka iyi huylu tümörlerin aksine, beyinde oluşan benin tümörler bazı durumlarda hayati risk taşırlar. Bazı durumlarda benin bir tümör, kötü huylu bir tümöre de dönüşebilmektedir.

Metastazlı Malign Melanom Nasıl Tedavi Edilir ?

Metastazlı malign melanom tümörler genellikle vücudun farklı organlarına da sırçama eğilimindedir. Tedavi yöntemleri genellikle cerrahi operasyonlarla olmaktadır. Daha sonrasında ise hastaya kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır. Tedavi yöntemi tümörün durumuna göre farklılık gösterebilir ve ameliyat ve radyoterapi gibi tedavilerin yanı sıra ilaç tedavileri de yapılmaktadır.