Baldır kemiği kırılırsa ne olur?

Baldır kemiği kırıkları bacakta yer alan iki kemikten biri zarar gördüğünde ortaya çıkan bir durumdur. Bacak (diz ve ayak bileği arasındaki kısım), iki kemikten oluşur. Büyük kemiğe tibia (kaval kemiği), küçük kemiğe de fibula (baldır kemiği) adı verilir. Ağırlığın büyük kısmı kaval kemiği tarafından taşınır ve baldır kemiği bacağın dış kısmında yer alır.

Bilek Sakatlıkları

Baldır kemiği kırıkları (fibula fraktürleri) genellikle bilek sakatlıkları ile birlikte görülür. Baldır kemiği kırığının görüldüğü hastalar olası bir sakatlık ihtimaline karşı ayak bileklerini de muayene ettirmelidirler.

Bilek sakatlıklarından bağımsız baldır kemiği kırıkları 

Baldır kemiği kırıkları ayak bileği ekleminin etkilenmediği zamanlarda basit koruma yöntemleriyle tedavi edilebilirler. “Ayak bileği yan kemiği kırığı (lateral malleolus fraktürleri)” olarak da bilinen bu sakatlık ayak bileğinin ters hareketi sonucunda gerçekleşir. İnsan ayak bileğinde iki adet yan kemik bulunur. Bunlardan biri kaval kemiğinin (tibia), diğeri de baldır kemiğinin (fibula) uzantısıdır. Baldır kemiği kırıklarında ayağın iç kısmında bulunan yan ayak bileği kemiği (medial malleolus) zarar görmez. Bu durumda bileği destekleyici bir aparat kullanmak tedavi için yeterli olacaktır. Sakatlığın ilk birkaç gününde koltuk değneği kullanmanız da faydalı olabilir. Kemikte hissedilen ağrı azaldıktan sonra da kas kuvvetlendirme, yürüme ve bilek hareketi egzersizleri güvenli bir biçimde uygulanabilir.

Bilek sakatlıklarıyla birlikte gerçekleşen baldır kemiği kırıkları 

Ayak bileğinin içe dönük kısmındaki (ayak bileği iç yan kemiğinde veya iç yan bağlarda) sakatlıklarla eş zamanlı oluşan baldır kemiği kırıkları genellikle etkili bir tedavi süreci gerektirir. Ayak bileği yan kemiklerinin ikisinde de kırıklar olması anlamına gelen “bimallolar bilek kırıkları” durumunda ayak bileği eklemini sabitleştirmek için genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. Cerrahi müdahale yapılmadığında ayak bileği genellikle yanlış kaynama, hizaya oturmama gibi sıkıntılarla karşılaşır ve bu da eklem iltihaplarına yol açar. Baldır kemiği kırıklarıyla birlikte sık görülen bir diğer sakatlık da ayak bileği sindezmozudur (birbirinden ayrı olan ayak yan kemiklerinin birleşmesi). Sindezmoz ayak bileği ekleminin hemen üzerinde yer alan ve bacağı oluşturan iki farklı kemiğin birbirine bağlanmasını sağlayan bağ doku grubuna verilen addır. Ayak bileği sindeozmozu zarar gördüğünde baldır kemiği kırıklarına ek olarak başka sakatlıklar da görülebilir ve kemiklerin hizasının korunması için cerrahi müdahale gerekebilir. 

Kaval kemiği kırıkları ile birlikte görülen baldır kemiği kırıkları 

Araba kazaları sportif etkinlikle ya da sert düşmeler sonucu gerçekleşen ciddi sakatlıklar aynı anda hem kaval kemiğinde (tibula) hem de baldır kemiğinde  (fibula) sakatlıklara neden olabilmektedir. Bu sakatlıklara genellikle “tib – fib” (tibula ve fibulanın kısaltması) kırıkları adı verilir ve bu durum bacak kemiklerinin düzgün bir doğrultuda iyileşmesini sağlamak için genellikle cerrahi müdahale gereklidir. Kaval kemiği cerrahi müdahale ile iyileştirildiğinde, baldır kemiğinin hizaya oturtulması için ayrı bir ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Tib – fib kırıklarında oyluk kemiğinden ayağa kadar bacağı uzunlamasına destekleyen bir alçı yardımıyla bacağınızın ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak bacağınızı ameliyata ihtiyaç duymaksızın tedavi edebilirsiniz.  

Baldır kemiği Stres kırıkları

Bazı insanlarda özellikle uzun mesafe koşucuları ve uzun mesafe yürüyüşleri yapan kimselerde kemik üzerine sürekli olarak basınç uygulandığından baldır kemiğinde bazı beklenmedik sakatlıklar görülebilir. Bu sakatlıklara stres kırıkları adı verilir. Stres kırıkları giderek artan bir ağrıya sebebiyet verir ve genellikle etkinlik seviyesi arttıkça ağrılar artarken dinlendikçe de azalır.

Ne yapmak gerek?

Baldır kemiği kırıklarının tedavisi kırığın yeri, diğer sakatlıklarla ilgisi ve bunun gibi diğer birçok etkene göre değişkenlik gösterir. Baldır kemiğinde gerçekleşen tek yönlü kırıklar oldukça kolay iyileşebilirken kırığın karmaşık bir yapıda olması ve vücuttaki başka noktalardaki sakatlıkları da tetiklemesi durumunda tedavi süreci oldukça karmaşık bir hal alacaktır. Bu yüzden baldır kemiği kırığı yaşamanız durumunda doğru teşhisin ve uygun tedavi seçeneklerinin uygulanması açısından konusunda uzman bir doktora danışmanızda fayda vardır.