AZIRAS 1 MG 30 TABLET

ATC: N04BD02

BARKODU: 8680760010536

FİYATI: 146,6TL

ETKEN MADDE: Rasagiline – rasajilin

ÜRETİCİ: PHARMACTIVE

Parkinsonda MAO B inhibitörü dopaminerjik. 1mg/gün. Gebelik kategorisi B. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri veya petidin ile birlikte kullanımı, karaciğer yetmezliği. Etkileşim; fluoksetin, fluvoksamin, sempatomimetikler, MAO inhibitörleri, dekstrometorfan, siprofloksasin, entakapon.

YAN ETKİLERİ

baş ağrısı, Gripal sendrom, artralji, miyalji, dispepsi, Depresyon, anjina pektoris, allerjik reaksiyonlar.

Kısıtlamalar 4.2.36 – Parkinson tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri (1) Apomorfin, kabergolin, entakapon ve kombinasyonları, rasajilin, pergolid mezilat, pramipexol hidroklorür, bornaprin hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. (2) Tolkapon; entakaponun etkisiz kaldığı veya direnç geliştiği vakalarda; üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde, bu durumun belirtildiği nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak nöroloji ve iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla 1 aylık ilaç miktarında reçete edilir. (3) Amantadin sülfat; parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.