ATROPIN BIOFARMA 1 MG 10 AMPUL

ATC: A03BA01

BARKODU: 8699578750114

FİYATI: 6,48TL

ETKEN MADDE: atropine – atropin

ÜRETİCİ: BIOFARMA

Antikolinerjik ve spazmolitik etkisinden dolayı – Vagal etkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde, – Ameliyat esnasında ortaya çıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde, ayrıca kardiyopulmoner canlandırmada, – Anestezi sırasında solunum yollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezik medikasyonda antisialagog olarak), – Pilor, ince barsak ve kolon spazmlarında (irrite barsak sendromu),- Uretra ve safra koliklerinde – Kolinesteraz inhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin (İnocybe ve Clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerin toksisitelerinin tedavisinde antidot olarak kullanılır. Kontrendikasyonlar; Obstrüktif gastrointestinal hastalıklarda: Piloroduodenal stenosis, achalasia, kardiyospazm, paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriatrik hastalarda), ülseratif kolit ve toksik megakolon, gastroesofageal refluks ve hiatus hernisinde, Mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonik mesane, diğer obstrüktif üropatilerde, Dar açılı glokomda (geniş açılı glokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), Tirotoksikoz ve kalp yetmezliğine bağlı taşikardilerde, Akut kanama nedeniyle kardiyovasküler sistem instilatesi olanlarda, Atropin ve belladonna alkaloidlerine karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

YAN ETKİLERİ

ağız kuruluğu, bulanık görme, siklopleji, midriyazis, fotofobi, idrar tutukluğu, taşikardi, konstipasyon.