ATACAND PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TABLET

ATC: C09DA06

BARKODU: 8699786010055

FİYATI: 24,84TL

ETKEN MADDE: Atacand PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TABLET hekimler için

ÜRETİCİ: ASTRA ZENECA

Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif kandesartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.