Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Çocuğunuz hayvanlara eziyet ediyorsa, uzun süredir yatağını ıslatıyorsa, ateşle oynamaktan aşırı zevk alıyorsa dikkat.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu başka insanları umursamama, onlara çeşitli şekillerde zarar verme olarak tanımlanıyor. Sorun çocukluk (veya ilk ergenlik) çağında başlıyor. Yetişkinlik çağında sürüyor.

Böylelerinde doğru yanlış kavramı gelişmiyor. Otoriteyle ve çevreyle uzlaşmaları olanaksız. Merhamet duyguları zayıf. Şiddet ve yalan diz boyu.

can sıkıntısıAntisosyal kişilik bozukluğuna alkol ve uyuşturucu bağımlılığı da eşlik edebilir.

Sürekli endişeli. Öfkeli. Morali bozuk. Her zaman haklı. Sloganları: Arkadaş dediğin nedir ki. En güzel baharat tehlike. Risk yoksa hayatın ne anlamı var. Antisosyal kişilik bozukluğu yaşayanlar başkalarını manipüle etmek uğruna cazibe ve zeka potansiyelini son damlasına dek kullanıyor.

Hedefler (mal, can) ve araçlar (cinsel, duygusal, hukuksal) değişse de çevreye zarar verme eğilimi sabit kalıyor. Hırsızlık antisosyal kişilik bozukluğunun yaygın sonuçlarından.

Nedeni tam bilinmiyor ama sorun 20’li yaşlardan sonra geriliyor. Hastanın yol açtığı yıkımın farkına varması, yaşlanması bunda etkili görüşü yaygın.

Sorun tamamen ortadan kalkmasa da çevreye zarar verme eğilimi zamanla terkediliyor.   

Antisosyal kişilik bozukluğu neden oluyor?

Duygu – düşünce eksenine katılan kişisel özelliklerle ortaya çıkan tipik davranışların tümüne kişilik diyoruz.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan bu noktada sorun yaşıyor. Kendisini dış dünyaya dilediği biçimde yansıtamayınca acısını çevresinden çıkarıyor.

antisosyal kişilik Antisosyal kişilik bozukluğu genetik yatkınlığa ve çevresel koşullara bağlı.

Sorun temelde 2 nedenle ilişkili:

Genetik yatkınlık: Hemen her sorun gibi burada da genetik yatkınlık başrolde. Antisosyal ebeveyne sahip olanlarda risk daha büyük. Baba asabiyse oğulun öfke nöbetlerine kapılması büyük olasılık.

Dış faktörler: Yakın çevre, sosyal ilişkiler, olaylar antisosyal kişilik bozukluğunu tetikliyor. Sorunu yaşayanların ebeveynleri genellikle ya aşırıcı korumacı, ilgili, disiplinli ya da tam tersi umursamaz oluyor.

Antisosyal kişilik bozukluğu kimlerde görülüyor?

Araştırmacılar sosyopatik özellikler taşıyan Alkolizm mağduru babaların çocuklarında veya aşırı disiplin altında yetişen insanlarda antisosyal kişilik bozukluğunun daha yaygın olduğu görüşünde. 

kişilik bozukluğu Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar iletişim kurmakta zorlanıyor.

Başlatan neden kesin bilinmese de sorunu yaşayanların ortak özellikleri:

•    Çocuklukta davranış bozukluğu tanısı

•    Aile geçmişinde antisosyal davranış bozukluğu (veya akıl sağlığıyla ilişkili başka bir sorun)

•    Çocukluk çağında sözel – fiziksel ya da cinsel istismar

•    Çocukluk çağında normalden uzun süre yatak ıslatma

•    İstikrarsız ya da çok disiplinli aile yaşamı

•    Travmatik boşanma veya anne kaybı

•    Evcil hayvanlara eziyet eğilimi

•    Piromani (ateşle oynama hastalığı)

Antisosyal kişilik bozukluğu sonuçları

Antisosyal kişilik bozukluğu yaşayanlar hep gergin, daima mutsuz ve huzursuz. Böyle olunca sonuçlar da pek iç açıcı değil.

Uzun süreli Depresyon ve kaygı listenin başında geliyor. Diğerlerine bakalım: 

•    Saldırganlık ve şiddet eğilimi

•    İntihara yatkınlık

•    Pervasız davranışlar

•    Riskli cinsel davranışlar

•    Çocuk istismarı

•    Alkol veya madde kullanımı

•    Kumar sorunları

•    İlişki kurma zorluğu

•    Sosyal izolasyon. İnsan içine çıkmama, uzaklaşma veya uzaklaştırılma

•    Okul ve iş hayatında sorunlar

•    Sağlık personeliyle gergin ilişkiler

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı nasıl konuyor?

Antisosyal kişilik bozukluğundan kuşkulananlar öncelikle ilgili doktorla görüşmeli. Doğru tanı koymak, benzer belirtilere neden olabilecek diğer hastalıkları elemek önemli. Süreci özetleyelim: 

Fiziki muayene: Boy, kilo, kalp hızı, kan basıncı, vücut sıcaklığı gibi göstergeler inceleniyor.

Laboratuvar testleri : Kan sayımı, alkol ve uyuşturucu taraması, tiroid işlevi vb. kontrol ediliyor.

Psikolojik değerlendirme: Doktor hastaya duygular, ilişkiler, davranışlar ekseninde sorular yöneltiyor. Hastanın genel görüşleri alınıyor. Başından geçen olaylar üzerine konuşuluyor. Toplanan bilgiler ışığında tanı kesinleşiyor.