Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Mazeretim var asabiyim ben devri kapandı. Şimdi terapi saati. Antisosyal kişilik bozukluğunu hafife almaya gelmez. İzleyen yıkım devasa olabilir. Sorunun kesin tedavisi yok ama uzun vadeli bakım ve destek programıyla, psikoterapi uygulamalarıyla kontrol altına almak mümkün.

antisosyal kişilik bozukluğu 

Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi, psikodinamik psikoterapi, psikolojik eğitim, psikoterapi grup terapisi, aile fertleri destek grubu yaygın uygulanan yöntemlerden.

Stres ve öfke yönetimi: Yok et veya yönet ilkesi geçerli. Öfke denetimi öğrenilebilir. Kaygı düzeyi denetlenebilir. Bu eksende geliştirilen onlarca yaklaşım söz konusu.

İlaç tedavisi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu tedavisine özgü ilaç yok. Bazı psikiyatrik ilaçlar tedaviye katılabilir.

Özellikle antidepresanlar hastanın öfke, hezeyan, kontrolsüzlük, umutsuzluk duygularından kurtulmasına yardım edebilir.

Yatarak tedavi: Kendisine ve çevresine zarar verebilecek kişilere uygulanıyor. Bu uygulamada hasta tam gün (veya günün belli saatlerinde) hastanede tedavi görüyor.

Antisosyal kişilik bozukluğunda uygulanan psikoterapi türleri neler?

Antisosyal kişilik bozukluğunun tam anlamıyla bir tedavisi yok. Ama kontrol altında tutma yolları var. Bunların başında psikoterapi geliyor. 

Belli başlı psikoterapi türlerine bakalım:

Bilişsel davranışçı terapi: Olumsuz – sağlıksız düşünceleri konuşarak olumlu – sağlıklı yönde değiştirmeyi hedefliyor. 

Psikodinamik psikoterapi: Hastanın sorumluluk duygusunu güçlendirmeye çalışıyor.

Psikolojik eğitim: Problem çözme, sorunlara karşı doğru tavır alma gibi becerileri geliştirmeye odaklanıyor.

psikoterapi Tedavinin en önemli bileşeni: Aile.

Psikoterapi grup terapisi: Sürece yakın çevre de katılıyor.

Aile fertleri destek grubu:  Sorun sadece hastayı değil çevresini de zor durumda bırakıyor. Hasta yakınlarının destek görmesi, özellikle öfke denetimine yönelik eğitim alması bu nedenle önemli.