Antidepresanların Cinsel İşlev Bozukluğu ile İlişkisi Nedir ?

SSRI antidepresanlar cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. SSRI’lerin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği (libido) azalttığı rapor edilmiştir. SSRI’lerin kadınlarda Orgazm olamama veya geç orgazm olma (anorgazmi) ile erkeklerde Boşalma Sorunlarına (Geç Boşalma ya da boşalamama) neden olduğu bildirilmiştir. SSRI kullanımında cinsel işlev bozukluğu sık görülen bir olgu olmasına rağmen tam görülme oranı kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca MAOI’ler, TCA’lar ve çift etkili antidepresanlar gibi diğer antidepresan sınıflarında da cinsel yan etkiler bildirilmiştir.

SSRI’lerden kaynaklanan cinsel işlev bozukluğunun yönetimi için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

• SSRI dozunun azaltılması. Bu seçenek, yüksek dozlarda SSRI alan hastalar için uygun olabilir. SSRI dozunun azaltılması antidepresan etkiyi de azaltabilir. Hastaların, doktorlarının izni ve gözetimi olmadan kendi kendilerine ilaç ve ilaç dozunu asla değiştirmemeleri gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

• Sildenafil (Viagra) veya başka bir cinsel istek arttırıcı ilaca başlanması. Depresyonu SSRI’ye cevap veren fakat cinsel işlev bozukluğu gelişen erkek hastalarda yapılan çalışmalar, Viagra kullanımı ile birlikte cinsel işlevde iyileşme kaydedildiğini göstermiştir. Viagra alan erkekler, her ne kadar Viagra genelde kişinin cinsel isteğini arttırmasa da, plasebo alan erkeklere kıyasla uyarılma, ereksiyon, boşalma ve orgazmda anlamlı iyileşmeler bildirmiştir.

• Viagra ya da Cialis’e yanıt vermeyen erkekler için (ve SSRI’lerden dolayı cinsel işlev bozukluğu olan kadınlar için) SSRI’den başka bir antidepresan sınıfına geçmenin faydası olabilir. Örneğin bupropion, mirtazapin ile duloksetinin cinsel yan etkisi olmayabilir ya da cinsel yan etkileri SSRI’lerden anlamlı bir şekilde daha azdır.

• Tolere edemedikleri için veya diğer antidepresanların tedavisine yanıt vermedikleri için SSRI’lerden başka bir antidepresan sınıfını kullanamayan hastalarda Doktor SSRI’ye ilave olarak başka bir ilacı eklemeyi düşünebilir. Örneğin bazı doktorlar, cinsel işlevi iyileştirmek için SSRI tedavisine bupropion ekleyerek başarıya ulaştıklarını rapor etmişlerdir. Ancak bu stratejinin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

• Bazı doktorlar da SSRI’ler ile tedavi edilen hastaların cinsel işlevlerini iyileştirmek için buspiron kullanabilmektedir. Bu stratejinin işe yarayıp yaramadığını tespit etmek için de daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.