Ailesel Alzheimer Nedir ? Neden Olur ?

Alzheimer hastası büyükbabanız herşeyi unutuyor. Çocuk gibi yemek yiyor. Bunlar gülünç geliyorsa uyaralım: Sorun kalıtımla aktarılıyor. Alzheimer olacak mıyım diye karaları bağlamayın, yazımızı okuyun.
Bazı sağlık sorunlarının ebeveynlerden çocuklara genetik mirasla aktarıldığını biliyoruz. Alzheimer buna örnek. Kesin nedeni belli olmasa da gelişiminde genetik aktarımla dış faktörlerin etkili olduğu görüşü yaygın. Aile geçmişinizde Alzheimer varsa sizde de çıkma olasılığı yüksek.

Alzheimer Kalıtımla Aktarılır Mı ?

Genler kalıtımın en temel öğesi. Genler hücreye komutlar veriyor. Ne yapması gerektiğini söylüyor. Organizmayı yeniliyor. Yapının ve hareketin tüm özelliklerini iletiyor. Hepsi bu kadar değil. Genler yaşam tarzını ve yeme alışkanlığı bile belirliyor.
Genetik araştırmalara göre Alzheimer 4 kromozomdaki genlerle ilişkili. Şanslı sayılar 1 – 14 – 19 – 21. Birincil ya da ikincil dereceden yakınlarınızda Alzheimer varsa risk grubundasınız.
19. kromozomda bulunan APOE geni (en genel Alzheimer türü olan) geç başlangıçlı Alzheimer ile bağlantılı. APOE’nin APOE4 ve E4 türlerinin kalıtımla aktarılması Alzheimer riskini arttırıyor.
Alzheimer’ın sırrı henüz çözülmedi. APOE4’e sahip olup Alzheimer olmayan insanları ne yapacağız? Bu gen olmasa da Alzheimer’a yakalananları nasıl açıklayacağız? Görünüşe göre APOE’nin varlığı riski arttırıyor. Ama sorunun tek nedeni o değil.

Ailesel Alzheimer Nedir ?

Alzheimer’ın üç tipi var. Erken başlangıçlı olanı 40 – 50 yaşları arasında görülüyor. Geç başlangıçlı genellikle 65 yaşından sonra ortaya çıkıyor.
Üçüncü tip en nadir olanı: Ailesel Alzheimer. Genellikle 40’lı yaşlarda başlıyor. Çoğu zaman ailenin tüm bireylerine kalıtsal olarak geçiyor. Gerçi istisnalar yok değil. Sorun aileyi hepten vurmasa da çoğunluğu etkiliyor.
Uzmanlar ailesel Alzheimer vakalarını araştırırken 12. kromozomda bir gende anormallik belirlemiş. Çoğu Alzheimer vakasında 1 ve 14 numaralı kromozomlar sorunlu çıkmış.
21. numaralı kromozomun da şaşırtıcı özellikleri var. Bu kromozom Down sendromuyla ilişkili. Sendromdan yakınanlarda iki adet 21. kromozom bulunmuş. Olağan koşullarda yaşlanan beyinde gözlemlenen anomalilerin Alzheimer’a paralel olması bir başka önemli nokta.

Bazı araştırmacılar Alzheimer defterinin çoktan kapandığını düşünse de genlerin karmaşık etkilerini düşününce onlara hak vermek kolay değil. Yaş, eğitim, sosyal yaşam gibi dış faktörlerin çokluğunu ve karmaşıklığını dikkate alınca acele hükme varmanın doğru olmayacağı ortada.