Alkolün Kadınların Cinsel Yaşamına Etkisi Nedir?

Araştırmalar gösteriyor ki alkolün cinsellikle ilgili etkileri kadınlar ve erkeklerde farklı. Bunun nedeni büyük ihtimalle kadın ve erkeklerin vücutlarının alkole karşı fiziksel ve duygusal olarak farklı tepki vermesidir. Şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, alkolün kadınlarda negatif etki yapıp yapmaması alınan alkol miktarına bağlıdır. Alkolün kadınlarda cinsellikle ilgili etkileri aşağıdakilerdir:

  • Azalmış cinsel uyarılma
  • Orgazma ulaşmada zorluk, orgazma daha az ulaşmak
  • Alkol almayan kişilerle karşılaştırıldığında azalmış cinsel doyum

Zorluk yaşayan alkolik kadınların gerçek sayısını söylemek zordur, araştırmacıların verdiği sayılar fazlasıyla değişkendir. Bazıları uyarılma problemi yaşayan kadınların oranının %30-40 ve orgazma ulaşmada zorluk yaşayanların oranının %15 olduğu tahmin edilir.

Rehabilitasyonda bulunan 74 alkolik kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınların %41’i içmekten kaynaklanan negatif cinsel etki yaşadığın belirtir (enteresan bir şekilde kadınların %49’u pozitif cinsel etki yaşadıklarını söyler).

Alkolün kadınlar üzerindeki belirtilmiş cinsel etkilerdeki çelişkiler 

Alkolün kadınların cinsellikleri üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalarda çelişki vardır. Araştırmalar bir içkiden sonar bile alkolün kadınların cinselliğe fiziksel tepkilerinin azaldığını belirtir. Vazokonkonjesyon ve vajinal kayganlık alkol tüketimi ile artan bir şekilde azalmaktadır. Ama birçok çalışma gösteriyor ki kadınlar alkol alımı ile birlikte daha yüksek cinsel uyarılma yaşar ve bekler.

Bir laboratuvarda mastürbasyon yaparken cinsel uyarılmaları ölçülen 18 kadın üzerinde yapılan araştırmada legal sınırlar içerisinde alkol alan kadınlarda (%0.08-%0.10) vajinal kan ölçümleri azaldı, orgazma ulaşma süresi uzadı ve Orgazmın şiddeti azaldı. Ama aynı kadınlar daha fazla alkol tüketiminde daha fazla cinsel uyarılma ve orgazmik haz aldı.

Çelişkiyi açıklamak

Şunu belirtmek gerekir ki fizyolojik ölçülerin olduğu seks araştırması ve subjektif bildirimler farklıdır. Bizim ölçümlediğimiz cinsel tepki insanların gerçekten tecrübe ettikleri  olmayabilir (bir farklı deyişle: bu sadece kan akışı ve kalp atma hızı değildir). Bu ayrıca kadınların alkolden cinsellik açısından pozitif bir etki beklediklerinden ve eleştirmeden beklentilerini karşılamayı yorumlamalarından olabilir.

Ama başka önemli düşünceler de vardır. Ulusal olarak temsili bir örneklemenin olduğu başka büyük bir çalışmada kadınların yarısından çoğu cinsel aktivitelerin içtikten sonar daha zevkli hale geldiğini belirtir. Burada sorulması gereken soru kadınların bunu belirtmesinde alkolün nasıl bir etkisi vardır ve kadınlar içtiklerinde cinselliği neden daha zevkli bulurlar?

Seksfobik kültürlerde yetiştirilen kadınlarda tam bilinçli olunduğunda seksten zevk alınması daha zor olabilir mi (erkelerde de bu geçerlidir)? Şartlı refleksin yitirilmesini sağlayan alkol alımı durumlarda insanların zırhlarını indirip daha tatmin edici seks yaşıyor olabilirler mi? Bunları kanıtlamak zor olabilir, ama bunlar önemli sorulardır, ve eğer bunlarla ilgili biraz doğruluk payı varsa bu toplumların cinselliğe olan yaklaşımına üzücü bir yorum getirebilir.

Alkol gerçekten ‘şişedeki cesaret’ midir?

Alkolün ‘sıvı cesaret’ olduğu deyimi büyük ihtimalle kafayı çekmek için içilen içkilerin özünü oluşturur. Ama bir araştırma bunun yanlış yönlendirilmiş bir çaba olduğunu söyler. Bu çalışmada, kadınlar içmelerinin ve cinsel aktivitelerinin defterini tutarlar, üç gurubun (hiç alkol içmeyen kadınlar, az içenler ve çok içenler) arasındaki tek fark cinsel aktivitelerin kadınların içmedikleri zaman daha fazla olduğudur.