Alkolün Erkekler Üzerindeki Cinsel Etkileri Nelerdir?

Araştırmalar gösteriyor ki alkolün cinsel etkileri erkekler ve kadınlar üzerinde farkldıır. Bu büyük ihtimalle kadınların ve erkeklerin vücutlarının alkole farklı şekilde reaksiyon vermeleri ve sosyal olarak cinselliğe farklı tepki vermelerinden kaynaklanır. Beklenen bir şekilde, tüketilen alkol oranı ve ne kadar sıklıkla içildiği erkeklerde cinsel etki olacağı veya olmayacağına karar verir. Bu alandaki çoğu araştırma alkolik olan veya daha önceden alkolik olan erkekler üzerinde yapılmıştır. Araştırmalarda cinsel etkiler (semptomları) şu şekilde sıralanmıştır:

Ereksiyon olma ve erkesiyonu devam ettirme sorunları

•Boşalmada sorun ve Geç Boşalma

Azalmış cinsel istek

•Artmış cinsel agresiflik

Kısırlık

Kadınlardaki gibi az alkol miktarı sosyalliği ve cinsel tutkuyu artırabilir. Ama kullanılan alkol miktarı arttıkça pozitif hızlıca negatife döner. Araştırmacıların işaret ettiği farklılık çoğu erkeğin seks için erkesiyonu gerekli görmesi ve fazla alkol alımının cinsel fonksiyonlar üzerinde negatif etkisinin olmasıdır.

Alkolün Erkekler Üzerindeki Cinsel Etkileri Ne Kadar Yaygındır?

Araştırmalar daha çok erkeklerin hatırladığı önceki seks deneyimlerinden yaralandığı ve araştırmaların metodolojide büyük oranda farkettiği için, bu konuda daraltma yaygın değildir.

Erkeklerin boşalmada sorun yaşama oranı %5-25 arasında değişir. Bazı araştırmacılar alkolik erkeklerin ereksiyon yaşamada sorun yaşamasını %54 ve cinsel isteksizlik yaşama oranını %31-58 olarak tahmin ederler.

Alkolik olmayan ve az ve orta derece alkol alan erkeklerde bu etki çok daha azdır. Ve ayrıca zehirlenecek kadar miktarda alkol alma ereksiyon yaşayamama sorununu beraberinde getirir, eğer erkek kronik bir içici değilse ereksiyon sorunları daimi değildir.

Alkolün Erkeklerdeki Testestorona Etkisi

Araştırmacılar alkolün erkeklerdeki testesterona etkisi hakkında tartışma yaşıyor. Belirli olsa da olmasa da birçok çalışma zehirlenecek kadar alkol alındığında alkolik erkeklerde ve alkolik olmayan erkeklerde testesteron seviyesi düşer. Alkolizm sonucunda hipogonadizm oluşabilir. Fakat, arada sırada içen erkeklerde testesteron seviyesi normale döner ve ortalama seviyede alkol içme testesteronun düşmesine neden olmaz.

Alkolün Cinsellike İlgili Etkileri Geri Döndürülebilir Mi?

Bu noktada ereksiyon veya orgazmda zorluk gibi sonuçların hangilerinin geri döndürülebildiğini bilmiyoruz. Ayrıca bir erkeğin içmeyi bıraktıktan sonra cinsel fonksiyonlarının geri gelmesinin ne kadar sürdüğünü de bilmiyoruz. 17.000 üzerinde alkolik erkek üzerinden yapılan bir çalışma alkol almadan geçirilen yıllarsan sonra %50 ereksiyon problemlerinin gittiğini ve %50’sinin cinsel isteklerinin geri gelmesine rağmen ereksiyon sorunlarının gitmediğini gösterir. Cinsel fonksiyon bozukluğu kronik alkol tüketiminden kaynaklanan hastalıklardan da kaynaklanabilir (örneğin diyabet ve kalp hastalıkları).