Aldatmak mı Aldatılmak mı Daha Zor ?

Aldatmak da, aldatılmak da her açıdan kişilerin psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratan durumlardır. Tüm insanlar birlikte oldukları kişi tarafından aldatılmaktan korkar ve endişe duyarlar. Özellikle bu tip korkular kişi üzerinde bir süre sonra bir takım güvensizlik sorunlarının da baş göstermesine neden olmaktadır.  Tüm toplumlarda aldatılan kişi kendisini değersiz olarak görmekte ya da özgüven duygusu zayıflamaktadır.  Aldatılan kişi aldatan kişiye büyük bir öfke duyar ve bu duygu bir süren sonra daha da yoğunlaşır ve nefrete kadar varır. Aynı zamanda aldatılan kişinin üçüncü kişiye yönelik de bir öfkesi ve aynı zamanda önleyemediği bir merakı da oluşur. Bazı durumlarda aldatılan kişi kendisini eksik hisseder ve bu eksiklikten dolayı aldatıldığını düşünerek kendisini suçlama eğilimi içine girer. Hem aldatılmış olmanın üzüntüsü hem de aldanmış olmanın hayal kırıklığını bir arada yaşar. pek çok duygunun iç içe girdiği ve birbirine karıştığı bu durumlarda aldatan kişilerin de duyguları farklılık gösterir.

Pek çok aldatan kişi kendisini yaptığı eylem için doğrulama ihtiyacı içinde olur ve aldatmasına pek çok mazeret bulur. Aldatma gerekçeleri sayesinde kendisini aklamak ve aldattığı kişiyi suçlama eğilimine girer ki bu durum vicdanının sesini dindirmeye çalıştığının da bir göstergesidir. Aldatma ve aldatılma olayları pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilmektedir. Herkesin üzerinde aynı sonucu yaratmasa da benzer duygular görülmektedir. Özellikle aldatılan kişi aldatıldığı kişiye yoğun bir merak duyar. Kendisinden en fazlası olduğunu ya da ne farkı olduğunu bilmeye çalışır. Bazı aldatılan kadınlar suçu eşlerinde değil de diğer kadında bulmaya çalışır. Her ne şekilde olursa olsun aldatılma olayı eşler arasındaki güven duygusunun tamamen zedelendiği travmatik bir olaydır. Bu nedenle aldatma olayında her iki kişi de oldukça yoğun sıkıntılar yaşarlar. Elbette aldatılan kişinin aldatan kişiye göre çok daha büyük sorunlar yaşadığını da unutmamak gerekiyor.

konuşma

Aldatmada Kadın Erkek Farkı

Ülkemizde ataerkil bir toplum olmamızdan ötürü erkeğin aldatmasının normal karşılandığı bilinmektedir. Her ne kadar son yıllarda bu kanı zayıflamış olsa da hala pek çok ailede benzer cümleler duyulabiliyor. Erkeğin aldatmasını normal, kadının aldatmasını ise büyük bir suç olarak gören toplumda elbette aldatılan durumunda daha çok kadın olması da şaşırtıcı gelmemektedir. Kadınlar çevre ve toplum baskısını daha yoğun hissettikleri için aldatma konusunda erkeklere göre daha az bir orana sahipler. Ülkemizde pek çok kadın cinayetinin aldatma ya da aldatma şüphesi ile işlendiği gerçeği de bu bakış açısının ne kadar yoğun yaşandığının da bir kanıtı halinde. Kadınların aldatması toplum, aile ve çevresi tarafından kınanırken, erkeğin aldatması elinin kiri olarak görülmeye devam ediliyor. Erkekler eşlerini aldattıklarında genellikle suçluluk hislerini ört bas edebilmek ve bu duygularla baş edebilmek için ya bir anda aşırı ilgi göstermeye başlar ya da pek çok hediye almaya kalkar. Bazı durumlarda ise aldatan erkekler eşlerine çok daha kötü davranmaya ve ilgisiz kalmaya başlarlar. Yaptıkları şeyin ne kadar yanlış ve kötü olduğunu bilmelerine rağmen suçu eşlerinde arar ve kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Erkek aldattığında kadın çalışmıyorsa ve maddi olarak özgür değilse, çocukları da varsa genel olarak duruma katlanmak zorunda kalmaktadır. Durumu kabullenip susmayı ve yaşamlarını sürdürmeyi yeğleyen çok sayıda kadın vardır.

En Sık Görülen Sebepler

Erkeklerin aldatma sebepleri oldukça değişkenlik göstermektedir. Cinsel isteklerinin karşılanmadığını düşünen ya da kendisini hala çekici ve arzu edilen bir erkek olarak görmek isteyen erkekler kadar, aldatma olayını bir çeşit güç gösterisine dönüştürenler de mevcuttur. Aile içinde yaşanan huzursuzluk, eşin ilgisizliği ve maddi sorunlar da aldatma hikâyelerinde sıklıkla karşılaşılan sebepler arasında gösterilmektedir.  Kadınlar ise daha ziyade duygusal nedenler aldatma yoluna giriyorlar. Eşlerinin kendilerini sevmediğini, beğenmediğini, ilgi göstermediğini düşünen kadınlar bekledikleri ilgi ve sevgiyi gördükleri erkeklerle aşık oldukları için yasak bir ilişki içine girebiliyorlar.