Ağrı kesici ilaçlar bağımlılık yapar mı?

Ağrı kesici ilaçlar birçok ortopedik vakanın tedavisinin vazgeçilmezidir. Ameliyat sonrasında ya da sakatlık esnasında dayanılmaz ağrılarınızı dindirmek için narkotik (uyuşturucu) ilaçlar kullanmanız gerekebilir. Bu ilaçlar yüksek seviyede bağımlılığa yol açar ama doğru tedavi için de gereklidirler. Düzgün kullanılmaları durumunda ise bağımlılık yapmazlar. 

Ağrı dindirme yöntemleri genellikle narkotik (uyuşturucu) ilaçların kullanılmasını içerir.  Narkotik kimyasal olarak afyonla (opium) ilişkisi olan ilaçlara verilen genel addır. Ağrının kontrol altına alınması ve dindirilmesinde kullanılan narkotik ilaçlardan bazıları şunlar:

Percocet

Vicodin

OxyCodone

OxyContin

LorTab

Darvocet

Codeine

Ve diğerleri

Narkotik ilaçlar, bazı hastalıkların ya da sakatlıkların vücutta yol açtığı ağrı ve acılı semptomları hissetmenizi engellemek için alıcı sinirlerin (reseptörlerin) hissetme duyularını köreltirler. Narkotik ilaçlar iltihap giderici (anti – inflamatuar) ilaçların aksine, ağrıya neden olan sorunu ortadan kaldırmaz fakat sorunun yol açtığı ağrıyı hissetmenize engel olurlar.

Narkotik ilaç tedavisi uygulanan hastaların büyük çoğunluğu bu ilaçların bağımlılık yaratmasından çekinirler. Bu ilaçlar bir Doktor tarafından yazılıp, doktor kontrolünde akut ağrıların tedavisi için kullanıldıklarında bağımlılık yaratmazlar. Akut ağrılar, vücudunuzda oluşan geçici bir hasardan dolayı yaşanan (ameliyat veya darbeye bağlı) ve kısa süren ağrılardır. Akut ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçlara bağımlı olmak pek sık görülen bir durum değildir ve genellikle bilinçsiz kullanım sonucu ortaya çıkarlar. Buna rağmen bağımlılık konusunda endişeleriniz varsa bu konuyu doktorunuzla konuşmanızda fayda vardır. Bu ilaçlar ameliyat sonrası veya darbeye bağlı şiddetli akut ağrıları dindirmek için kullanıldığında bağımlılık yapmazlar. Bu gibi ağrıların doğru tedavi edilmesi ve şiddetli ağrıların dindirilmesi de oldukça önemlidir. Fakat bazı hastalar narkotik ilaç kullanımına karşı korku duymakta ve bu durum da tedavilerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesini engellemektedir.  

Bu gibi durumlarda hastalar, tedavi için gerekli olan narkotik olmayan ilaçları da kullanmalı ve narkotik ilaçlara sadece gerekli olduğunda başvurmalıdırlar. Eğer hastanın bağımlılık geçmişi varsa bu durumu doktorlarına bildirmeli ve narkotik ilaç kullanırken doktorlarıyla birlikte hareket etmelidirler. Geçmişte herhangi bir madde bağımlılığı yaşamış hastalar “ağrı ve acı dindirme” konusunda uzmanlaşmış bir doktorun faydasını göreceklerdir. Bağımlılık sorunu olan hastalar ciddi cerrahi müdahalelerden geçmeden önce doktorlarına danışmalı ve gerektiğinde kendileri için özelleştirilmiş ağrı tedavileri görmelidirler. Biraz öngörü ve ağrı dindirici ilaçlar hakkında yeterli bilginin yardımıyla bütün hastaların ağrıları herhangi bir sorun olmaksızın giderilebilmektedir.