5-HTP kullanımı ve otizm

Otizm; iletişim bozukluğu, sınırlı sosyal etkileşim ve tekrarlayan veya kısıtlı davranış modeli ile nitelendirilen çeşitli bozukluk gruplarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İngiltere’de Oxford Üniversitesindeki Dr. Jeremy Parr’a göre, çoğu otizm vakası genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bilim adamları, nörotransmitter serotoninin metabolizmasının ve perkürsörü 5-htp’nin, çoğu otistik hastayı rahatsız ettiğini ancak bu rahatsızlığın yapısının iyi anlaşılmadığını öğrenmiştir. 5-HTP, hekime danışılmadan otizm tedavisinde kullanılmamalıdır.

Serotonin Havuzları

Serotonin; duygudurum, iştah, cinsel davranış, uyku, motivasyon, sindirim ve kan pıhtılaşması dahil psikolojik ve nörolojik süreçlerin düzenlenmesinde yer almaktadır. Vücudunuz iki serotonin havuzuna sahiptir – biri beyninizde ve biri periferal dokularınızda bulunmaktadır. Her iki havuzda da serotonin, amino asit L-triptofanın 5-HTP’ye ve daha sonra serotonine enzimatik dönüşümünden üretilir. Periferal havuzdan elde edilen serotonin, etkili bir biçimde beyin havuzunuza geçmez ancak 5-HTP “kan-beyin bariyeri”ni kolaylıkla geçer.

Serotonin Döngüsü

Elektriksel impulslar sinirin altına doğru hareket ettiğinde; serotonin, impulsu bir sinirden diğerine ileterek komşu sinirler arasında sinaps adı verilen mikroskobik boşluklara bırakılmaktadır. İmpuls geçtiği için serotonin, bir sonraki impuls gelene kadar saklandığı “yukarı yöndeki” sinire yeniden absorbe olur. Beyninizin serotonin döngüsünü koruma yeteneği, günlük fonksiyonunuz için kritiktir. 2007 yılında Belçika’lı bilim adamları 5-HTP uygulamasına karşı yanıtları ölçerek, 18 otistik hastanın beynindeki serotonin döngüsünün yetersizliğini kanıtlamıştır. Serotonin yetersizliğinin çoğu otistik bireyin semptomlarında rol oynadığına inanılmaktadır.

Genetik İlişkiler

Bilim adamları, sadece genetik ve otizm arasındaki ilişkiyi su yüzüne çıkartmaya başlamıştır. Mart 2011 tarihinde yayınlanan bir dergide; İsviçre araştırmacılarının, hastanın beyin sinapsislerinde serotonin seviyesinin azalmasına yol açan, bir otistik çocuğun merkezi sinir sistemindeki serotoninin hızlı yeniden absorpsiyonuna neden olan belirli genetik anormallikleri tanımlandıkları yer almıştır. Beyin serotonin seviyesini artırdığı farzedilen 5-HTP ile tedavi edilerek bu çocuğun otistik davranışı kısmi olarak iyileştirilmiştir. Diğer otistik bireylerde benzer sonuçlar görülmesi henüz kesin değildir.

Dikkate Alınacak Hususlar

Otizm, açıkça tanımlanmayan nedenlere sahi karmaşık bir bozukluktur. Genetik etkiler büyük bir rol oynar ve rahatsız edici serotonin döngüsüyle ilgili genetik belirtiler bazı hastalarda tanımlanmamıştır. Kan dolaşımından beyninize kolaylıkla geçtiğinden, otistik bireylerin beyinlerindeki serotonin anormallikleri üzerinde çalışmak için 5-HTP kullanılmıştır ve 5-HTP tedavisi seçilmiş hastalardaki otistik semptomları bile iyileştirmiştir. Bununla birlikte; 5-HTP’nin otizm tedavisinde yer alması kesin değildir ve tıbbi denetim olmadan bu amaçla kullanılmamalıdır.